0748.197.556   vlaicu.claudia@gmail.com | Otopeni, Str. 1 Mai Nr.58 G, judeţul Ilfov

Influența jocului de rol asupra personalității copilului

De ce este bine ca un copil să ia cursuri de dramă…ne împărtășește impresiile sale o profeoară, în urma introducerii la școală a unui opțional, intitulat MICII ACTORI-Prof. Daniela Tiganila

Text dramatic-Sufletul divin al anotimpurilor

Pentru o percepţie justă, cel care învaţă are nevoie de un puternic interes, trebuie să fie motivat intrinsec. Dacă lipseşte această motivaţie, va lipsi şi o bună parte din atenţia necesară învăţării şi aceasta va fi superficială.

Multă vreme, cel ce predă a impus cunoaşterea cu forţa. Jocul constituie însă un ajutor nepreţuit pentru o învăţare lipsită de sancţiuni, elementele ludice motivând şi stimulând procesul instructiv.

Jocul de rol pune copilul în situaţia de a privi problema prin ochii altor persoane, de a simţi ce au simţit ceilalţi, fiind dependent în acest sens, de funcţionalitatea mecanismului psihologic al empatiei.

În literatura de specialitate, jocul de rol este inclus în categoria jocurilor simbolice sau de creaţie şi reprezintă acel joc în cadrul căruia copilul alege tema, formulează regulile jocului şi folosindu-se de anumite obiecte, de jucării sau prin intermediul gesturilor şi cuvintelor, redă un aspect al realităţii.

„Jocul de rol realizează un echilibru afectiv şi intelectual zdruncinat de complexitatea stimulilor, a cerinţelor şi regulilor lumii exterioare la care copiii nu se pot acomoda prin intermediul forţelor de care dispun „.  El are ca principală funcţie asimilarea realului la „eu”, favorizând astfel retrăirea într-un mod specific a ceea ce 1-a impresionat mai mult pe copil. Chiar dacă acesta reprezintă o trăire interioară a realităţilor descoperite de fiecare copil în parte şi chiar dacă intervenţia adultului nu modifică conţinutul acestuia, jocul de rol are o forţă educativă polivalentă pentru formarea întregii personalităţi.

În concepţia psihologului Stroe Marcus, „empatia este acel fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor şi acţiunilor celorlalţi, dobândind prin transpunere psihologică Eu-lui într-un model obiectiv de comportament uman, permiţând înţelegerea modului în care celălalt înţelege lumea”.

În felul acesta, o persoană poate să trăiască sugestiv şi „să iasă din pielea” unor variate altor persoane, astfel încât să favorizeze procesul adaptării sociale a personalităţii, având un rol major în îmbogăţirea relaţiilor interpersonale, în abordarea unor atitudini tolerante, de ascultare şi înţelegere a motivelor şi stărilor partenerilor, ca o condiţie necesară a unei benefice comunicări interpersonale.

Este menţionat faptul că a fi empatic înseamnă a sesiza trăirile altora fără a pierde distanţa sau obiectivitatea, fără a pierde condiţia de „ca şi cum”. Dacă această condiţie se pierde, starea devine o identitate, devine o stare extremă de pierdere a propriului Eu, o stare patologică.

Interpretarea de roluri îi obligă pe copii să intre într-o reţea de relaţii interpersonale de reciprocitate, în sensul că jocul fiecăruia depinde de comportamentul celorlalţi. Fiecare rol solicită reacţii motivate ce pun la încercare iscusinţa, priceperea, cutezanţa, dar şi prudenţa.

Cunoaşterea mai profundă a trăirilor coechipierilor poate fi facilitată de practicarea alternanţei rolurilor, inclusiv în cadrul rolurilor pozitive sau negative.

Partiturile propuse în cadrul jocului de rol vizează o gamă variată de procese afective, ele gravitând atât în jurul polului pozitiv, cât şi al celui negativ, deoarece şi în viaţă există bucurii şi necazuri cărora vor fi nevoiţi să le facă faţă, iar o pregătire anterioară este binevenită, insistându-se mai ales pe găsirea unor soluţii pozitive la situaţii dramatice.

Cu ajutorul jocului de rol, copiii experimentează trăiri afective felurite, cerute de o situaţie sau alta, astfel încât conduita ludică şi mai ales partitura ei emoţională, pot suferi adesea modificări. Există posibilitatea interpretării de roluri în sfera medicală sau în cea şcolară, fiecare din aceste variante solicitând relaţii afective distincte.

Încercându-se pe ei însuşi ca actori în viaţa altora, copiii pot descoperi lucrurile mai puţin plăcute ale propriei personalităţi, lucruri pe care le recunosc adesea doar la alte persoane. Deci trăind viaţa altora, cu ochii şi mintea în mod obiectiv, se poate ajunge la cunoaşterea propriilor slăbiciuni.

În concluzie, opţionalul propus pentru clasa mea are drept finalitate în plan educativ dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale. Prin tematica aleasă şi activităţile desfăşurate în cadrul opţionalului, elevii ăşi dezvoltă, de asemenea, diverse tipuri de inteligenţă: inteligenţa verbal, inteligenţa muzicală, interpersonală şi intrapersonală, inteligenţa vizual-spaţială etc. Jocul de rol propune un tip de învăţare modern, învăţarea prin colaborare şi, în aceeaşi măsură, o abordare interdisciplinară. Este o formă de învăţare care face apel la coperarea nu numai între elevi şi competenţele şi abilităţile lor, ci şi între diversele arii curriculare: limbă şi comunicare, religie, muzică, geografie, istorie. De exemplu, textul dramatic propus spre interpretare aici presupune o punte între istorie şi geografie, pe de o parte (elevii fac referire la ctiori precum Radu cel Mare-Mănăstirea Dealu, Constantin Brâncoveanu-Biserica “Biserica Constantin şi Elena”-Târgovişte, Neagoe Basarb-Mănăstirea Argeşului, Mitropolia Târgoviştei etc) şi între religie şi educaţie pentru societate şi dezvoltare personală pe de altă parte ( elevii resimt sărbătorile creştine ca pe o întărire a credinţei şi dragostei, reînnoirea dragostei faţă de aproape, menţinearea legăturii cu Dumnezeu, împrospătarea memoriei legate de istoria mântuirii şi de instanţa divină, cunoaşterea tradiţiilor tării în care trăiesc, dezvoltarea capacităţilor şi deprinderiilor de a lucre în echipă, de a rezolva conflicte şi a gestiona situaţii problematice etc).

Însăşi titlul propus sugerează din start legătura între natură şi Dumnezeu în general şi propune prin legătura dintre cunoşterea mediului şi religie (două discipline cunoscute şi sutdiate de elevi) o abordare interdisciplinară a opţionalului “Micii actori”.

Ca obiective formativ-educative, mi-am propus:

O1- înţelegerea faptului că sărbătorile creştine punctează viaţa credincioşilor, aducându-le întărirea credinţei, înnoirea speranţei, înmulţirea dragostei şi împrospătarea memoriei în privinţa lui Dumnezeu şi a istoriei mântuirii.

O2- dezvoltarea sentimentului patriotic prin celebrarea sărbătorilor creştine şi a tradiţiilor româneşti

O3- conştientizarea propriilor aptitudini, talente, abilităţi de comunicare şi dezvoltarea acestora prin cuvântul scris sau vorbit, prin muzică, desen, mişcare, interpretare etc.

Ca obiective de referinţă în  cadrul acestui opţional, mi-am propus:

O1-Să citească în mod conştient şi corect un text cunoscut/necunoscut;

O2- Să redea prin cuvinte proprii conţinutul unui fragment dintr-un text citit sau   dintr-un mesaj audiat;

O3- Să manifeste interes pentru lectura şi interpretarea unor texte dramatice variate

O4-Să îşi dezvolte compentenţele socio-emoţionale prin lucrul în echipă, intepretare de text, identificarea unor modalităţi de rezolvare eficientă a conflictelor, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare.

În concluzie, opţionalul “Micii actori” îşi propune atât prin textele alese cât şi prin tehnicile de interpretare şi improvizaţie pentru teatru, dezvoltarea intuitivităţii, spontaneităţii şi a aptitudinilor (atenţia distributivă, ritm, memorie, putere de concentrare, creativitate), atât de necesare în orice domeniu de activitate, prin jocuri de teatru. Copiii vor juca ulterior şi în scenete concepute de ei, vor învăţa sa conlucreze, vor fi public şi actor, regizor şi scenarist. Vor învăţa noţiuni de comunicare nonverbală, de studiu al gesturilor şi semnificaţia acestora.

 

Little Wonders

Centrul de învăţare, consiliere şi formare creativă Little Wonders este un centru minunat situat în Otopeni, Ilfov. Este deschis tuturor copiilor şi părinţilor interesaţi să îşi dezvolte anumite aptitudini, să se cunoască mai bine prin acces la informaţii şi activităţi specifice de formare, cercetare, mentorizare şi consiliere individuală şi de grup, promovând educația creativă, sinergetică axată pe elev/student.

Google+

Facebook